Välkommen till bua framtids hemsida

Till alla våra bastugäster..

På grund av det rådande Covid-19 läget i Halland hålls Bryggebastun stängd tillsvidare.

Ni som har årskort kompenseras med gratis årskort för 2021.

Inför Årsmöte i föreningen Buas Framtid 2021
 

Som en effekt av rådande omständigheter med pandemin har styrelsen beslutat att inte kalla in till ett fysiskt årsmöte 2021.

Vi bedömer också det svårt att genomföra ett bra digitalt möte av tekniska skäl. Vi har därför landat i ett beslut att genomföra mötet i en form som kallas Per Capsulam. I korthet innebär det att mötet sker i skriftlig form (email eller brev).

Vi kommer anslå alla underlag inför årsmötet på vår hemsida samt att vi lägger ett par fysiska exemplar i Gatewayen/Hamnen. Vi sätter också så mycket vi kan på anslagstavlan vid Ica. Detta så att så många som möjligt har en chans att ta del av dessa. I underlagen kommer det finns med förslag till ny styrelse, en verksamhetsberättelse för 2020, en ekonomisk sammanställning för 2020 inklusive revision, en budget för 2021, en verksamhetsplan samt förslag till styrelsens ansvarsfrihet för årsmötet att ge bifall till.

Pga. mötesformen avser styrelsen inte ta upp några större demokratiska frågor att ta ställning till (som kräver diskussion). Vi kommer samla nuvarande styrelse tillsammans med en utomstående ordförande den 27 februari kl 10.00 för att sammanfatta årsmötet med ett protokoll som sedan delges medlemmarna.

Se nedan för underlag.

Med hopp om allas förståelse för hanteringen i rådande läge.
Styrelsen i Buas Framtid

Underlag för årsmöte

Buas Framtid är en av Hallands största samhällsföreningar med över 900 medlemmar. Vi jobbar aktivt för en positiv utveckling och upplevelse av Bua samhälle, dess invånare och alla våra kära besökare.

Du kommer enkelt i kontakt med oss via vårt kontaktformulär! Välkommen!

Våra sponsorer:

loading...

Kontakta Styrelsen


Dags att betala in medlems-avgiften för 2020 och 2021!

Du kan antingen betala in via bankgiro eller också betalar du in din medlemsavgift via swish.  Läs mer här!

BUAS Framtid på facebook