Motionsslingor

Centralt i Bua, vid vattentornet, finner du en upplyst 1,5 km lång motionsslinga. Underlag grus. (se rödstreckad slinga nedan)

 

I Lingome, 3 km strax norr om Bua, vid Ringhals kärnkraftverk, finner du två välunderhållna motionsslingor om 3,5 och 5 km. Underlag bark. Utsikten är härlig, du kan se Vendelsöarna och en vacker kustlinje.

 

Vill du vandra finns det uppmärkta terrängslingor i närheten Bua Fyr. Blå, gul och röd. (se nedan bild). Slingorna följer du genom markeringar i marken, träden och ibland via uppsatta band i buskaget. Slingornas sträckning varierar, och underlaget är varierande från skogsstigar, rullstensås till klippor.