Kattegattleden - cykelled

Vi arbetar just nu för högtryck för att få Kattegattsleden förbi Ringhals kärnkraftverks Infocenter, Bua småbåtsmarina med Gateway samt Södra Cell Värö och vidare norr mot Kungsbacka och/eller söder mot Varberg.

 

En första sträckning går via landsväg från Frillesås till Väröbacka, därifrån en avstickare mot Ringhals som sedan via cykelväg når Bua Hamn och en gateway med uppgifter om området, näringsidkare. Här ska oxå gå att övernatta, tvätta, duscha och laga cykeln. Möjligheter till att surfa på Internet skall oxå finnas.

 

Från Bua Hamn går vägen vidare söder ut med två alternativa sträckningar (se nedan förslag). Dels en direktlinje till Limabacka och dels en mycket kustnära sträckning som följer Bua, Sanddamm, Trollåsen, Lahall och Limabacka. Efter Limabacka följer cykelvägen bland annat den gamla banvallen mot Varberg.

Rosa sträcka planeras färdigställas 2012, blå sträckning är alternativ kustnära dragning längs med landsvägar av asfalt och grus.