Möjlig flytt av hamnen till Värö

En ny hamn i Värö är tekniskt och miljömässigt möjlig, det visar den förstudie som just blivit klar.

 

Varbergs kommun har tillsammans med Södra Cell tagit fram en förstudie för att se om det är möjligt att etablera en ny hamn i Värö. Förstudien visar vilka planmässiga, tekniska och miljömässiga förutsättningar och konsekvenser en flytt av hamnverksamheten från Varbergs tätort till Värö har.

 

- En hamn i Värö har ett antal strategiska fördelar. Bland annat förbättras logistiken både för fartyg och landtransporter och möjligheten ökar att expandera och utveckla hamnen, berättar hamn- och gatuchef Stefan Eglinger.


Att flytta industrihamnen skulle också innebära vinster för centrala Varberg och helt nya möjligheter att utveckla det nuvarande hamnområdet.

 

- Attraktiva ytor kommer att frigöras i hamnområdet och minskad lastbilstrafik kommer att leda till en trevligare miljö med bättre luft och mindre buller i, menar samhällsplaneringschef Jan Malmgren.

 

Förstudien kommer att granskas av kommunens politiska ledning. Därefter beslutar man på vilket sett hamnutredningen ska fortsätta.

 

Här kan du läsa mer om planerna.

 

Källa: Varbergs Kommun

Ta del av mer information

För att informera alla som är intresserade av att ta del av förstudien har en särskild webbsida lagts upp på kommunens webbplats. Där ska man kunna ta del av aktuell information, ladda ner dokument och hålla sig uppdaterad om händelseutvecklingen. Denna sida nås från en banner på direkt på www.varberg.se


Allmänheten, i synnerhet boende i Värö och Bua, inbjuds till två tillfällen med öppna informationsmöten om förstudien, enligt;


Onsdag 19 oktober, kl 18.30: Ringhals infocenter, Bua


Tisdag 25 oktober, kl 18.30: Ringhals infocenter, Bua