Cykelväg mellan Bua och Limabacka


Uppdaterad 2020-10-28

Cykelvägen mellan Bua och Väröbacka kommer påbörjas våren 2021.

Uppdaterad 2014-10-23

Regionen och Trafikverket beslutade i våras att Kattegattledens sträckning inte skulle gå längs Buavägen. Kommunen motsatte sig detta beslut och de är ännu inte helt överens, men troligen kommer Regionens och Trafikverkets beslut att ligga fast.

Kommunen har genom regionens länstransportplan möjlighet att få 6 miljoner att lägga på cykelvägar längs regionala och statliga vägar om de bidrar med samma summa. Kommunens förslag är att de pengarna ska gå till att bygga ut cykelvägen längs Buavägen, eftersom den ligger allra högst upp på kommunens prioriteringslista över cykelvägar.

Remiss kommer att gå ut i november-december inom regionen och om processen går smidigt kommer beslut att fattas i februari- mars.

Om det beslutet blir att cykelväg längs Buavägen ska byggas kommer projekteringen att starta så snart som möjligt efter att beslut fattats.

Jag har varit i kontakt med såväl Trafikverket, Regionen och Kommunen för att poängtera vikten av cykelvägen särskilt nu i och med att skolan organiserades om. Kontakter har skett både via telefon och genom att nya skrivelser har skickats in. Det finns ingen risk att de som fattar beslut i frågan kommer glömma bort väg 850 och vi hoppas att det ger utdelning att ligga högst upp på prio-listan.

 //Jenny Ahnlund Berg, Ledamot Buas Framtid