Samhällsfrågor

Bevakar samhällets utveckling, översiktsplaner och Varbergs Landsbygdsråd

Vårt verksamhetsområde innehåller:

  • Vårdcentralen i Bua är en viktig samhällsfunktion. BF bevakar läkartäthet och tillgänglighet. Detta gäller MVC och BVC.
  • Trafiksäkerhet: farthinder, refuger, planteringar, avsmalnande vägar etc. I samarbete med Bua Vägföreningen och Samverkan Bua kan vi få ett större tryck. Andelen barnfamiljen ökar igen i Bua. Vi vill ha en säker och trevlig miljö för oss alla.
  • Samhällsinformation - BF värnar om ett vackert samhälle! Skadegörelse, klotter eller oreda hör inte hit! Vi informerar våra invånare om kostnaderna för reparationer och vikten av att ha det snyggt och fräscht på sin bakgård!
  • Samhällsservice - BF värnar även om att vi som bor i Bua med omnejd har en god samhällsservice. Det kan handla om allt från att säkerställa att det finns möjlighet för att slänga förpackningar till att våra stränder underhålls på ett tillfredsställande sätt.  
  • Fiberoptik - Vi arbetar för att alla fastighetsägaren som vill i Bua samt Sanddamm skall kunna ansluta sig till ett fibernät för att få snabb bredbandsuppkoppling. 

Buas Framtid värnar om samhället. Vi är en del i ett organ - Samverkan i Bua - som är den yttersta kontaktytan med kommunen. De bevakar samhällsplanering och översiktsplaner. Vi är dessutom en del av något större - Varbergs Landsbygdsråd. Utvecklingen på landet bygger på att landsbygden arbetar tillsammans mot stadskärnan.


Några av våra stående punkter varje år är att arrangera det stora Valborgsmässofirandet i Bua, samt medverkan vid Makrillfestivalen. 
 

Vi tycker att det är viktigt med en fungerande infrastruktur och att skol- och barnomsorg sköts väl. Stora frågor för den närmaste framtiden är cykelväg mellan Bua och Limabacka,  fiberoptik och såklart pendelstation
 

Många frågor återstår, är du intresserad av att engagera dig?

 

Kontakta oss gärna: ordforande@buasframtid.se