Utveckling av Bua Center

Det nya centrumet

Vi väntar nyfiket på detaljplanen för de förändringar som kommer.

I föreningens åtgärdsplan för Bua Center finns bland annat belysning på parkering, en bättre lösning för kundvagnsparkeringen, lekplats, stensättningar, fikaplatser etc. Vi får se vad som kommer med från vår "önskelista".

Vi rapporterar mer i detalj så fort vi själva får informationen från Varbergs Bostad!

Vision 2020

Ett attraktivt centrum med utökad service, trivsel och socialt umgänge för boende och besökare.

Tidplan

23 juni 2013
Goda nyheter! Varbergs Bostad släpper lite på hemligheterna kring förnyelsen av Bua center.

Maj 2013
Bua Center blir ett faktum! Adjö för alltid namnet Värö Center.

Våren  2013
Buas Framtid har drivit på för att få reda på hur arkitekter och Varbegs Bostad vill förändra. Väntan är oliiiidlig :)

18 januari 2013

Gata & Park stöder förslaget om namnbyte till Bua Center

 

16 okt 2012

Arbetsgruppen för utveckling av centrum sammanträder. Målet är att se över vad som ska göras och vilken intern prioritering som bör göras. Vi ser fram emot resultatet!

 

10 okt 2012

Vi undersöker om namnen på fastigheten "Värö center" kan bytas ut till Bua centrum eller Bua Center. Ärendet ligger hos Gata & Park.

 

29 sept 2012

De nya fina anslagstavlorna monteras.

 

3 sept 2012

BuF träffar ungdomarna på BuaGården för att prata ramp. Vi är igång, en ny ramp skall skissas fram. Nästa träff 14 sept, kl 18.00 på gården.

 

7 aug 2012

BuF träffar VB och vi enas om att en projektgrupp skall till för att gemensamt ta fram hur vi vill att centrumet skall utvecklas.

 

20 juni 2012

BuF har framme ett förslag till nya anslagstavlor. Totalt 7 verksamheter i Bua vill vara med. Inväntar besked från Varbergs Bostad.

 

15 maj 2012
Ny placering av Skateboardrampen utreds. Vi vill fortfarande ha den centrumnära.

 

30 mars 2012

Uppföljningsmöte med Varbergs Bostad - tyvärr har inget hänt sedan sist. BuF tar kommando om bland annat anslagstavla-frågan.

 

20 apr 2012
Öppen diskussion på Facebook i gruppen Föreningen Buas Framtid

 

14 dec 2011

Startmöte med Varbergs Bostad för att diskutera utveckling och förändring av centrumet

 

26 okt 2011
Utfrågning vid centrumet om hur våra invånare vill förbättra och fräscha upp lokaler och omgivning.

 

18 sept 2011
Ungdomarna i Bua har Idéworkshop och identifierar att de vill ha mer att göra i centrat.

 

30 maj 2011
Framtidsverkstad som identifierar att Buas centrum måste fräschas upp