Vi lägger vikt vid mycket

Samhället

Det går inte att ta fel på var Bua är beläget - mellan två stora industrier i norra delen av Varbergs kommun. Du kanske aldrig varit här och fördomarna hindrar dig från att komma hit. Så var det i alla fall under 80-talet men tiderna förändras.

Bua är ett älskvärt litet samhälle dit återvändandet är stort och inflyttningen ökar. Ett samhälle i expansion i en ännu orörd miljö tack vare de två stora industrierna. Vi ser fördelar med att finnas just här, i kustens yttre band, precis där göteborska skärgården börjar.

 

Hållbar skola

Hjärtat i vårt samhälle är skolan. Bua har haft sin egen grundskola (upp till årskurs 6 i alla fall) sedan början av 1900-talet. Det minns Stig Svahn, som gick sin första år här. Under flera år pendlade våra ungdomar till högstadiet i Veddige men fick tillslut en "egen" skola på Gärdskulle. Här bedrev man verksamhet till slutet av 90-talet då barn födda -88 var de sista att gå där. Nu har vi en F-9 skola, centralt belägen i Bua. Knappt 250 barn går här och de flesta kan gå eller cyklar till skolan (ca 3 % åker skolbuss). Läs mer om vår skola på deras hemsida Buaskolan - Skolan ute vid havet

Trivsel

Trivsel är en viktig ingrediens i ett välmående samhälle. Vi stödjer så många aktiviteter som möjligt och ibland hjälper vi till handgripligen. Värö & Stråvalla hembygdsföreningen gör "Kul tur på cykel" varje sommar - vi fixar fika, Brygghuset håller motion i Fiskerilokalen - vi deltar, Bua IF arrangerar Makrillfestival - vi medarrangerar och Valborgselden brinner upp varje år tack vare våra härliga ideella medlemmar.

Hamnen

Ett nytt, härligt fokus har lagts på vår båthamn. En gång i tiden ett leverne och nu mer en turistattraktion. Här växer idéer och handlingskraften är stor. Nytt för 2012 är informationstavlan, sommarbodarna och uppmärkta ställplatser för husbilar. 2011 anlände sjömacken och servicehuset och dessförinnan sjöbodar och utökat antal båtplatser.

 

Vi ser ljust på framtiden för hamnen och projektet "Destination Bua" börjar ta form. Mer om detta i framtiden!

Samverkan

Frågorna i vårt lilla samhälle är stora och många. Flera av dem riktar sig mot kommunen men även mot flera aktörer i vår närhet. Därför samverkar vi och förenklar på så sätt kommunikationen internt och externt. Båtfjordens Hamn, Bua Framtid, Brygghuset och Bua IF utgör gruppen "Samverkan i Bua". Här fångar vi upp alla frågor som är riktade mot kommun - från föreningar och företagare. Samt hjälps tillsammans åt att utveckla samhället med utgångspunkt från vår Lokala Utvecklingsplan - LUP.

Lite av vårt jobb i bättre fokus:

Protokoll från arbetsmöten