Bua Framtids årskalender

Varje årstid har sin charm, så har även Bua Framtids göromål. Vid första styrelsemötet på varje nytt verksamhetsår bör flera av verksamhetens aktiviteter få en ägare som ansvarar och driver aktiviteten.

 

Rullande tidpunkter

- Styrelsemöten ca en gång/månad (Ordf. kallar)

- Arbetsgruppmöten (gruppansvarig kallar berörda till mötet)

- Dialogmöte med politiker 1-2 gång per år (ansv samhällsgrupp/ordf) – ex detaljplansändringar, utvecklingsområden etc.

Verksamhetsåret löper per kalenderår. Dock väljs styrelsen i februari/mars varje år.