Handlingsplan över vårt jobb

Utifrån genomförd Framtidsverkstad våren 2011 har handlingsplaner tagits fram för flera av samhällets större föreningar och engagaerade företag. Buas Framtid är inget undantag. Nedan ser du under vilket tidsspann vi jobbar med respektive sak. Ni ser även om vi slutfört uppdraget, om det är pågående eller inte ännu startat. Trevlig läsning. För mer information läs gärna vår Lokala UppdragsPlan - LUP.

Notera att nedan ärenden är endast de som Buas Framtid är involverade i. Det finns fler ärende fördelat på Samverkan i Bua, Bua IF, Bua Vägförening och Båtfjordens Hamn AB.

Kortsikigt ~ 2012 - 2015

Destination Bua har verkligen visat sig vara ett lyckat projekt såhär långt. Det ses som det goda exemplet och vi hoppas att projektet ska ge den positiva mersmak vi önskar. Följ utvecklingen under Destination Bua

 

Öka turismen - Arbetet initierades under sommaren 2011 då vi genomförde en undersökning bland besökande husbilar och båtar. 2012 lanserades vi kartan "Vägar till Bua" över Bua & Värö i ett led att marknadsföra vår oas. Under 2013 drog hamnens husbilsuppställning rekordmånga och glasskiosken omsatte 100 000-tals kronor. Vi arbetar för att rädda vandrarhemmet på Vendelsö ett steg i att utveckla turismen även i närheten av Bua. Mer arbete skall till. Du följer bland annat utvecklingen via Destination Bua


Handikappsanpassade badstränderTyvärr krävs det stora förbättringar på våra stränder som bland annat toaletter, ramp och bättre parkering. Efter att ha skrapat på ytan inser vi att arbetet i nuläget är för omfattande för att vi ska orka. Därför läggs arbetet vilande. Vi behöver hjälp!

 

Planering med Varbergs Bostad (VB) om utveckling av Bua centrum - Diskussion påbörjades i dec 2011. En gemensam projektgrupp mellan VB och BuF skapades. Representanter från oss är Torgny (ansvarig), Ingela samt Magnus Flysjö. Med hjälp av en arktitektbyrå och inbördes prioritering av kostnader beslutade VB att renovera Bua Center. Arbetet avslutas i november 2013 med en återinvigning. Följ utvecklingen under Utveckling Centrum

 

Lekplats vid Båle och Fyren - Bua har ca 10 lekplatser spridda över samhället. Kim tog tag i att kartlägga skicket av lekplatserna och resultatet var blandat. Efter dialog med kommunen har vi fått till svar att ingen av Buas lekplatser ligger med i prioriteringen för renovering de närmaste 5 åren. Däremot åtgärdas alltid trasiga eller icke funktionsdugliga leksaker inom kort. Hur BF fortsätter arbetet får vi återkomma till.

Långsiktigt ~ 2015 - 2020

Bostäder - Rusas / Hamnängen(AD-center), Äldreboende/seniorboende med havsutsikt samt Radhus/Ekohus/bostadsrätter - Bostäder har länge varit en aktuell fråga, speciellt eftersom Bua saknar äldreboende/seniorboende likt Limagården. Nu finns här långt tomter för privatbygge, men här finns oxå långt framskridna planer för bostadsrätter i förlängningen av Guttaredsvägen, i riktning mot centrum. Samverkan Bua bevakar frågan och för dialogen med Varbergs Kommun.

 

Läkare skall finnas tillgängligt 5 dagar i veckan var ett satt mål 2011, och nu är vi där. För att bibehålla dessa 5 dagar krävs ett gott kundunderlag. BF uppmanar alla som får sitt behov tillgodosett att använda distriktsköterskan i Bua i mesta möjliga mån.

 

Fiberoptik - Hovgården har precis avslutat grävandet av fiber, samtidgt sticker det upp fiberkopplingar längs med Buavägen och den nyanlagda cykelvägen. Hittlls har samtliga lägenhetsinnehavare i Varbergs Bostad redan tillgång till fiber. En god utveckling, men inte utan arbete. Vi fortsätter att jobba Kontaktperson är Magnus Flysjö Följ arbete under Fiberoptik i Bua.

 

Bua skall ha en skola värd namnet - Just nu pågår arbete i en aktionsgrupp som värnar om hållbar skola i samhället. Anledningen är det förslag som Barn- och Utbildningsnämnden lämnade den 26 oktober 2012. Följ arbetet under Aktionsgruppen För Hållbar Skola i Bua/Värö

 

Pendelstation i Värö - Maj 2012 startade BuF aktionsgrupp för att driva på arbetet med pendelstation. Målet är att den skall realiseras 2015. Följ arbetet under Aktionsgruppen Pendelstation i Väröbacka

Avklarat ~ 2011 - 2012

Rensa ständerna & grillplatser - Vinterns stormar hjälpte oss att rensa stränder och fylla på med sand. Ny grillplats finns i Sanddamm, Fyren har en fin och fungerande grill. Nu planerar vi för en ny grillplats på Båle. Arbetet fortsätter och beräknas klart våren 2013.

 

Underhåll av motionsslingan - Kommunen ser över beslysning och buskage. De anser inte att nytt grus behövs i nuläget och de vill inte använda bark. Eventuellt behöver vi "hyvla" slingan för att göra den jämnare, nu är däremot avriningen så bra att vi riskerar förstöra den med en hyvling. I nuläget låter vi slingan vara i ytterligare något år. Arbetet är klart (för denna gången)


Hundlatrin året runt - Ytterligare 5 latriner finns utplacerade i Bua sedan mars. Bland annat vid Gamla Bua, Bua Taxi, Båle, Fyren och cykelvägen mot Gärdsskulle. Arbetet är klart

 

Fler bänkar och bord vid badplatserna - Kommunen har ställt ut bänkar och bord vid Fyren, Båle, Sanddamm och hamnen. Yttelrigare bänkar har även inhandlats till Sanddamm. Arbetet är klart.

 

Rasthagar för hundar - Ett trögarbetat område där vi har svårt att få avsatt mark eller gehör hos kommunen. Vi har lämnat in förslag på tre placeringar: Båle med tillhörande badstrand, i närheten till lägenheter och lekplats på Bua Norr samt vid fotbollsplanen på Hultet. Arbetet fortsätter.

 

Informationstavla på hamnen - Båtfjordens Hamn har gjort ett stort arbete med att få fram en informationstavla till hamnen. Buas Framtid har kontrat med en matchande Karta för boende och turism. Arbetet är klart.

 

Anslagstavla i centrum - På hemsidan och på facebook har layouten visas. Nu blir den verklighet! Arbetet är klart.


Skateboardramp - Rampen blev nedmonterad i december 2012. Vi har tyvärr ingen möjlighet att bygga upp den igen. Arbetet kommer inte att återupptas.