Dataskyddsordning (GDPR)
Den 25te maj 2018 började den nya dataskyddsordningen att gälla. (Även kallad GDPR).
Vi i Buas Framtid ser detta mycket positivt, och vill därmed berätta hur vi värnar om din integritet. Vi i Buas Framtid har en medlemsförteckning, och är du medlem så sparar vi ditt namn, efternamn, ev. adress och mailadress. Syftet för detta att veta vilka som är medlemmar och även kunna kontakta er vid behov. Iochmed att medlemsavgiften har betalats har ni samtyckt till att vara med i medlemsregistret. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap, sparar vi din uppgifter i 6 månader, därefter raderas informationen. Medlemsregistret är helt för styrelsens bruk och delas inte med någon tredje part.

För frågor angående vilken information vi har om dig maila kassor@buasframtid.se