Detta har hänt 2011

Januari

 • Tackfesten anno 2010 med 55 gäster
 • BF tar över den operativa bastuverksamheten
 • Arbete med att ta fram en informationstavla till turister och boende placerad på hamnplan startar. Båtfjordens Hamn ansvariga och BF delaktiga.

Februari

 • Årsmöte för föreningen
 • Årsmötet framförde att vi inte vill ha något samarbete med Frillesås för att ändra tåggången avseende byggnation av resecentrum vid först Åsa, sen Limabacka. Idén var att bygga vid Frillesås för att det skulle vara bättre för alla, enligt källan.
 • Deltar vid S-föreningens möten med Varbergs Bostad

mars

 • Kick-Off med styrelsen i Bryggebastun.
 • Lotteri och information om föreningen vid Bua Centrum

April

Foto: Malin Arnesson Foto: Malin Arnesson
 • Möte med Region Halland, Båtfjordens AB angående Kattegattsleden och en möjlig Gateway i Bua. BF utredde vidare alternativa dragningar av cykelleden. Vi föreslog längs med Buavägen med alternativ dragning över gamla Bua by.
 • Deltar på S-föreningens möten med landstinget. Den stora frågan är massflykt av läkare samt kostnad och kvalitet med stafettläkare. (i skrivandets stund har vi ännu inga distriktsläkare i Bua.)
 • Valborgsfirande vid Båle, marsch med musikkår och drillflickor, försäljning av facklor vid Bua Center. Vårtalare var Sassa Buregren.

Maj

 • Badstegen vid Båle blev monterad
 • Framtidsverkstad med Vår By – Vår Framtid (Leader Kustbygd finansierat projekt). BF börjar arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsplan, LUP.
 • Uppdatering av broschyr som kunde finansieras via bidrag från näringsidkare gjordes under våren. Broschyren distribuerades via Bua centrum (ICA, Biblioteket, Pizzeria, Salong Na Rak och D&A Store) samt till husbilsbesökare.

Juni

 • Marknadsundersökning hos husbil- och husvagnsbesökare görs under sommaren. Resultatet presenterades i september månad för Båtfjordens AB.
 • Under sommaren hyr företaget Areva Bryggebastun 33 gånger åt sina revisionsarbetare på Ringhals.

Juli

Årets Buabo - Krister Svahn Årets Buabo - Krister Svahn
 • Makrillfestivalen i Bua hamn i samarbete med Bua IF. Föreningen sålde våfflor, arrangerade lotterier och höll ordning på hantverkare och försäljare. Festivalen besöktes av flera tusen och försäljningen gick över förväntan.
 • Årets Buabo. Krister Svahn blev efter ett halvårslång nomineringstid den med flest och bäst motiveringar till varför han skulle vara årets Buabo. Han korades vid Makrillfestivalen och belönades med en tavla just avsedd för honom, gjord av Marie Ragnarsson.
 • Bryggebastun håller sommarstängt och renovering av badstegen görs.

Augusti

 • Kartläggning av hundlatriner och papperskorgar gjordes. Det finns 27 hundlatriner och 6 soptunnor i samhället.
 • Såg över och förbättrade markeringar vid samtliga vandringsleder (gul, blå och röd).
 • Sjöboden fick ny röd färg och besiktigades. Framgent behöver taket ses över.

September

 • Inventering av bänkar och grillplatser. Kontakt med Stefan Larsen/Varberg Kommun i september ang. underhåll av bänkar och motionsslingan. Besiktning på motionsslingan, ang. grus och belysning gjordes under hösten, man konstaterade att inget nytt grus var aktuellt under kommande år. Röjning av växtlighet har skett under hösten. Bänkarna kommer att lagas/målas under hösten. Nya bänkar kan köpas via kommunen (3000 kr/bänk). Det finns 41 bänkar samt 20 bänkar m bord i samhället.
 • Styrelsen åker in och drejar på 2drejare i Varberg. Aktiviteten finansierat av ett stipendium från Hallands länsbygderåd.
 • Möte med kommunens samhällsplaneringschef Jan Malmberg, Bårfjordens Hamn, vägföreningen och Brygghuset där frågor om detaljplan för Bua och AD-center diskuterades.
 • Förstudien ang. flytt av Varberg hamn till Sanddamm släpps och ett samarbete med Henrik Svahn inleds för att stoppa hamnflytten. Stora trumman startar och snart är en aktionsgrupp skapad med mandat att driva frågan 'MOT ny hamn i Värö'!
 • Hembygdsföreningen och BF fortsätter att tillsammans samla ihop sevärdheter och kulturminnen. Slutprodukten denna gång ämnas bli en broschyr för turism och boende.

Oktober

 • Framtidsfabrik med byns ungdomar. Ungdomarnas önskemål var bland annat crossbana, bättre skateboardramp och mer dans, allt arbetas in i ortens lokala utvecklingsplan.
 • Ett första utkast av den lokala utvecklingsplanen, LUP, distribueras till medverkande och intresserade på orten.
 • "Projekt Hamnplan" (ansv Båtfjordens Hamn) möte med projektgruppen (Beryl Malmborg, P-E Wikström, Jenny Myrelid och Ingela Armbro). Tankar om utveckling av hamnplan, bland annat boende, flytt av centrum diskuterades ner till gräsplan och AD-center.
 • Aktionsgruppen deltar vid informationsmöten som kommunen håller angående hamnflytt.
 • Föreningen möter medlemmar och undersöker hur de ser på hamnflytt och om de har idéer för hur centrumet kan förbättras och förskönas. Detta görs i Bua Centrum samtidigt som kommunen har kulturvecka på biblioteket.

november

 • Aktionsgruppen arbetar aktivt med att påverka politiska krafter, kartlägga miljöhot och påverkan på orten med anledning av en ev. hamnflytt till Värö.
 • Tomtelotteri för Bastun vid Bua Centrum. En ortskonstnär skänker en av sina vackra tovade tomtar till förmån för föreningen.

December

 • Aktionsgruppen vinner en stor mellanseger då samtliga partier utom moderaterna säger sig vara emot en hamnflytt.
 • Samverkan Bua har sitt första möte. BF är representerade genom Ingela. I gruppen ingår Båtfjordens hamn, Bua IF, Buas Framtid och Brygghuset. Dialog med kommunen skall ske genom Samverkansgruppen och i första hand genom P-E Wikström som är gruppens talesman, tillsvidare. Möte med kommunens tjänstemän är planerad till 1 mars. BF skall koncentrera sig på främst Bua centrum.
 • Uppföljningsmöte (2011-12-06) med föreningarna, med anledning av Framtidsverkstad (2011-05-31) och vår lokala utvecklingsplan, LUP, i Bua. Här framkom att utvecklingsfokus bör ligga på hyreslägenheter för alla åldrar, att utveckla hamnen mot turism samt Bua centrum mot samhällsservice.
 • Möte med Varbergs Bostad 2011-12-15. Önskemål om uppfräschning av "torget" med nya planteringar, lekplats mm diskuterades. Skiss på inglasning och anslagstavlor presenterades också. Positiv reaktion och löfte om besked senast 2012-01-13.
 • Bua Framtids ordförande, Victoria Wiman, jultalar på hamnen.
 • Ett altandäck byggdes till på framsidan av Bryggebastun.

vi har oxå...

... bevakat kommunens hemsida

 

... gjort en marknads-undersökning bland husbils-besökare. 61% bedömer vår ställplats som fantastiskt trivsam och övriga som ganska trivsam. De flesta hittar oss via www.husbilsklubben.se

 

... deltog när Båtfjordens Hamn invigde servicebyggnaden i juli.

 

... haft dialog med ST1 om tomma tankar, traskiga kvittomaskiner, trasig belysning, dålig service, nedskräpning etc.

Bryggebastun

Bryggebastun har gjort ett mycket bra år. Det har varit uthyrt drygt 3 gånger i veckan och öppet för allmänheten 4 gånger i veckan.

 

Det var en kall början på året och det fanns risk för frysning, men tack vare hängivna så kunde värmekablar dras i vattenledningen, isvaken hållas öppen med hjälp av yxa och spade så att badning kunde ske.

I mars när isen gick så kom det hårda västan vindar som gjorde så att nedre delen av stegen vred sig. Detta fick vi åtgärdat under hösten.

Vi hade sommarstängt under juli.

Bostadsgruppen

Målet för bostadsgruppen har varit att påverka kommunen och Varbergs bostad att fler hyresrätter bör byggas för alla åldersgrupper i samhället.

 

Under året har vi haft kontinuerlig kontakt med entreprenör Calle Sjöberg och planeringskontoret på kommunen för att få upplysningar hur det går med planeringen av bostadsrätter på Guttaredshöjd.

Detsamma gäller med kommunen (Leif Andersson) angående de tomter som snart skall börja fördelas på Kvarndammsvägen.

Makrillfestival

Årets arrangemang kunde ha slutat innan den ens börjat. Väl förberedda restes vårt tält under fredagskvällen allt var ordnat in i minsta detalj. Tromben som under natten drog in tog med sig tältet ner i vattnet, men med hjälp av alla eldsjälar står vi ändå vi öppnandet med strålande sol och nytt tält. Knallarna vallfärdar till hamnplan för att sälja sina alster. Stämningen är på topp!

 

Att ha fått äran att gå runt och träffa alla dessa människor är jag tacksam för, rena lyckoruset. Det säljs mandlar, glass, godis, inredningsdetaljer till höger och vänster. Tackvare alla ideella arbetare så löpte hela dagen på fint.