Detta har hänt 2012

Samverkan i Bua

Vi har bildat en grupp som består av representanter från Båtfjordens Hamn, Brygghuset, Bua IF och Buas Framtid.
Gruppens syfte är att effektivisera utvecklingsarbetet i Bua och förbättra samverkan mellan Varbergs kommun, föreningarna och näringslivet.

Marknadsföring

Vi har arbetat fram ett sponsorpaket till fördel för sponsorer och förening, arbetat fram informationskartan Vägen till Bua, medverkat till den nya informationstavlan i Bua hamn samt tagit fram nya anslagstavlor i centrum.

Bua Centrum

Tillsammans med Varbergs Bostad har vi bildat en arbetsgrupp för att utveckla Bua centrum till en mötesplats med utökad service och trivsel som ska spegla vårt marina ursprung. Vi har även startat ett namnbyte av kvarteret till Bua Center.

 

Läs mer under Projekt / Utveckling Centrum.

Destination Bua

Vi har ansökt om och fått ett bidrag från Region Halland/Leader på 899.000kr, samt från Varbergs kommun på 350.000kr, som ska skapa förutsättningar för att utveckla närområdet runt Bua Hamn och skapa mervärde för såväl Buabor som besökare.


En populärversion av den lokala utvecklingsplanen (LUP) har tagits fram och delades ut vid höstens informationsmötet.

 

Läs mer om projektet Destination Bua på HÄR.

 

Ladda gärna ner och läs vår LUP! Trevlig läsning!

Löpande insatser

Vi har helt eller delvis haft ansvar och gjort insatser för Bryggebastun, Valborgsmässofirande och Makrillfestivalen.

vi har oxå...

... kontaktat berörda huvudmän för
sanering av klotter på olika fastigheter
och byggnader.

 

... haft löpande diskussioner med
Varbergs Bostad angående bostäder och
vandrarhemmet.

 

... fått kommunen att placera ut fler
hundlatriner runt om i bygden.

 

... medverkat vid möten med
Socialdemokraternas och
Centerpartiets fullmäktigegrupper och
presenterat "Vision 2020".

 

... medverkat till att fördämningen vid
Kroks mosse förstärkts och att vägen
upp mot Fyren förbättrats.

 

... deltagit i diskussioner om cykelvägen
från Pingstkyrkan ner mot Bua hamn.

 

... startat Aktionsgruppen "Pendelstation i
Väröbacka 2015".

 

... engagerat en entreprenör som
reparerar, underhåller och ansvarar
för isättning och upptagning av våra
badstegar.

 

... medverkat till kartläggning av
hastighetsnivåer och vägförbättringar.

 

... startat och
organiserat aktionsgruppen För Hållbar
Skola i Bua/Värö.

En presentation från Tackfesten för 2012