Årets Utvecklingsgrupp 2009

LÄMNAR ÖVER. Henrik Svahn lämnar nu över ordförandeklubban i föreningen Buas framtid till Victoria Wiman. I går kväll blev Buas Framtid utnämnda till Årets Utvecklingsgrupp av Hallands Länsbygderåd. LÄMNAR ÖVER. Henrik Svahn lämnar nu över ordförandeklubban i föreningen Buas framtid till Victoria Wiman. I går kväll blev Buas Framtid utnämnda till Årets Utvecklingsgrupp av Hallands Länsbygderåd.

I går kväll fick Buas framtid pris som Årets utvecklings? grupp i Halland av Hallands länsbygderåd. Nu tar Victoria Wiman över ordförandeklubban i Hallands största samhällsförening och fortsätter jobba för att sätta Bua på kartan.

 

Numera syns Bua från motorvägen. Åtminstone har avfartsskylten fått tillägget Bua, så att det faktiskt går att hitta till samhället. Från 1 april får Bua också eget postnummer, med postorten Bua i stället för Väröbacka. Det är några av de frågor där Buas framtid varit med och påverkat, sedan föreningen bildades 1997.

 

Jag tror att Bua historiskt sett har haft problem med att synas, eftersom man aldrig åker förbi. Ingen kommer hit om de inte har ett ärende här, säger Victoria Wiman.

 

Hon tar i dagarna, som helt ny medlem i styrelsen, över ordförandeskapet i Buas framtid som har blivit Hallands största samhällsförening med sina 700 medlemmar. Förre ordföranden Henrik Svahn känner att han har gjort sitt på posten.

– Det mesta av de punkterna som jag brann för är avprickade och tiden räcker inte riktigt till heller, säger Henrik Svahn.

 

Föreningen verkar för en positiv utveckling av Buabygden, i stort som smått.

– Eget postnummer och skyltar från motorvägen kan betraktas som smågrejer, men det är ändå betydelsefullt. Och man kan inte bara driva politiskt tunga frågor som tar tio år utan måste även kunna visa upp små framsteg hela tiden, säger Henrik Svahn.

 

Genom åren har de utövat påtryckningar på politiker och tjänstemän, stått för arrangemang som det traditionsenliga valborgsfirandet vid Båle och Makrillfestivalen och genomfört egna undersökningar.

 

– De senaste 3–4 åren har det hänt väldigt mycket. Bryggebastun invigdes förra året och vi har fått positiva signaler om att det ska byggas en pendelstation i Väröbacka, säger Henrik.

 

Både den avgående ordföranden och den nya brinner för att fler ska kunna – och vilja – flytta till Bua. Att Kommunstyrelsen klubbat igenom en planering av 50 nya tomter på Kvarndammsvägen är de därför nöjda med. Nyinflyttning är en förutsättning för att det ska finnas underlag för skolor och annan service, i synnerhet som åldersstrukturen i Bua är ganska sned med en övervikt av invånare i 55–60-årsåldern.

 

– Utan inflyttning finns det risk för att samhället stagnerar, säger Henrik Svahn.

Hamnen är en av de frågor som ligger den nya ordföranden Victoria Wiman extra varmt om hjärtat.

 

– Jag kommer att driva en hel del frågor som rör hamnen och det Bua en gång varit. Men jag stammar också från en egenföretagarfamilj och tycker att det är viktigt att Bua är en attraktiv plats för småföretagare, säger hon.

 

Källa: Hallands Nyheter, skribent Johanna Hillgren, fotograf L-G Johansson

Hela Sverige Ska Leva

I varje kommun finns kommunbygderåd och dessa sammanstrålar i ett länsbygderåd som går under namnet Hela Sverige Ska Leva/Halland. Hallandsdivisionen är en regional del av riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva.

 

Intresset och engagemanget vilar på landsbygden i allmänhet och hela länet som helhet. Varje kommun har sin agenda, men den peppas och inspireras från länsnivå. Frågor som bland annat hanterats under 2012 har varit skolomorganistaionsfrågan, vindkraftsverksfrågor, avfolkning på landsbygden och entreprenörskap.

 

Ytterligare stöd fås från Leader Halland som oxå har landsbygden som sitt fokus!

 

Läs mer om Hela Sverige Ska Leva på deras hemsidan www.helasverige.se

Senaste Ländsbygdenytt!


Juni 2012

 

Okt 2011

 

Mars 2011

 

Nov 2010

 

Juni 2010

 

Okt 2009