Vår historia

Grundandet

Samhällsföreningen bildades 1997 av ett antal engagerade Buabor som ville se en förändring i samhället. Bland annat fanns här områden som var eftersatta, dålig underhållning av leder, behov av cykelvägar och mycket mer. Några av de tidiga eldsjälarna var Ingela Andersson, Sven Stavhagen, Berit Berntsson och Sven Svennerud. Därefter har ett stort antal ideella fyllt på och jobbat aktivt med förändringar i samhället.

Arbetsgrupper

För att göra arbetet effektivt grundade föreningen olika arbetsgrupper. I starten fanns ett stort intresse för utveckling av samhället vad gäller hälsa och centrumet. Därför skapades Hälsogruppen och Centrumgruppen, sedermera även Hamngruppen och i stort Buagruppen. Under årens lopp har grupperna justerats och för 2011 verksamhetsår arbetar vi i Bostadsgruppen, Samhällsgruppen, Trivselgruppen, Bryggebastun samt Utvecklingsgruppen. Varje grupp har en ansvarig som självständigt bedriver arbetet och sedan rapporterar till styrelsen. Beroende på vad som får störst prioritering i respektive styrelse kan arbetet fördelas olika i grupperna.

Utvecklingen av föreningen

Ganska fort fick föreningen genomslag på sina initiativ och arbetet som gjordes alstrade snabbt resultat. Bland annat initierades arbetet med ett aktivitetshus för att bättra på Buas då tråkiga rykte. (En skribent/krönikör i HN hade i slutet av 90-talet bland annat skrivit ner Bua så hårt att Varbergs Bostad hade svårt att få uthyrt sina lägenheter). Detta skedde under 1999 och Föreningen Brygghuset skapades för att förvalta det blivande aktivitetshuset som skulle drivas på vinsten från det nystartade Vandrarhemmet. I aktivitetshuset inrymdes då snickarverkstad, vävstuga, konferenslokaler och även så småningom second hand.

Föreningen Brygghuset har fortsatt att utvecklas. De har utökat sin verksamhet till att även omfatta friskvård och aktiviteter för gammal som ung.

Efter att Brygghuset knoppades av delades verksamheterna mellan föreningarna upp. Buas Framtid valde att satsa på långsiktig utveckling av samhället, dialog med kommun, agera mellanhand i olika frågor som rörde strategisk utveckling. Bland annat innebar det att ett tufft och aktivt arbete inleddes med:

 • Bygga pendelstation i Limabacka
 • Planera för fler bostäder i bygden
 • Fortsättningsvis förlägga industrimark utanför byn (förslagsvis Lahall samt nära den blivande pendelstationen.)
 • Få en positiv befolkningsutveckling (inflyttning & barnafödande)
 • Möjliggöra för att förlägga distriktsvård och BVC utöver den befintliga folktandvården som fanns i Bua.

Utöver detta föddes önskan om att ge Bua ett eget postnummer och inte längre lyda under Väröbacka som samlingsnamn. Att Bua skulle skyltas upp från motorvägen var också en viktig fråga gentemot vägverket.Allt går inte BFs väg...

Det är inte allt som Buas Framtid tipsar och driver gentemot kommun, posten, vägverket och staten som går hem. Vi har vid flertalet tillfällen fått kommunen med oss i frågan om pendelstation i limabacka, men fått vägverket och numera Trafikverket emot oss. Åsa vann slutstriden. Därför väntar vi oss inte en pendelstation förrän tidigast 2017, då det enligt uppgift skall finnas ett klart dubbelspår genom Varberg.

Inte heller har bostadsutvecklingen alltid varit gynnsam. I våra beräkningar tog det drygt 20 år för de 34 tomterna på Kvarndammsvägen att slutligen bli verklighet. Och detaljplanen över Bua har länge haltat i fråga om bebyggelse på kommunala tomter.

Sakta, sakta har en tidigare stangerad utvecklingen av hamnplan ändrat riktning till en mer positiv och handlingskraftig förmåga att smycka, utveckla och ta tillvara möjligheter. Det tackar vi i mångt och mycket Båtfjordens Hamn för. Vi älskar våra nya sjöbodar!

... men mycket går vägen...

Att summera vad Buas Framtid varit delaktiga i sedan 1997 är inte enkelt. Under åren har åtskilliga styrelsemöten, arbetsgruppsmöten, dialogmöten, skrivelser, mail, telefonsamtal, privata möten, offentliga möten, stormöten mm gjort att vi utfört delar av nedan verk:

 • Utbyggd/renoverad F9 skola i Bua
 • Utbyggd förskola i Bua (Fyren, två nya avdelningar + nya lokaler)
 • Förbättrad turtäthet på busstrafiken till Varberg
 • Skyltningen av badplatserna i Bua
 • Cykelväg till Ringhals
 • Utsmyckning av hamnen (statyn)
 • 2008 var vi Hallands största samhällsförening med ca 700 medlemmar och ca 10 företagsmedlemmar.
 • Buas attraktivitetsgrad har ökat markant (huspriser och nybyggen).
 • Tomter har sålts och hus byggts på Parkasvägen.
 • Nya tomter planeras på Kvarndammsvägen i Bua.
 • Politiker och kommunala tjänstemän ”känner till” Buas Framtid.
 • Stigen vid Getaryggen har gjorts i ordning.
 • Dryga 10 år av Makrillfestivalfirande
 • Motionsslingan i skogen har renoveras (underlag & belysning).
 • Föreningen bygger ett kallbad med bastu med stöd av bygdens näringsidkare och kommun.
 • Föreningen får utmärkelsen Årets Utvecklingsgrupp 2009 av Hallands Länsbygderåd.
 • Bua får egna postnummer.
 • Vägen till Bua - en marknadsföringsfolder för Bua finns.
 • Cykelväg mellan Limabacka och Bua utlovad av kommunen till 2011.
 • 40 år av Valborgsfirande
 • Nya Bua Center invigdes efter år och månader av påtryckning och arbete

Styrelser

Styrelsen 2012
Styrelsen 2011
Styrelsen 2010
Styrelsen 2008