Sökes - idérik, driftig och ansvarstagande

Samhället ska leva. Hembygdsföreningen och Buas Framtid samarbetar med att sprida ordet om vår historia. Samhället ska leva. Hembygdsföreningen och Buas Framtid samarbetar med att sprida ordet om vår historia.

Den största utvecklingen du genomgår kommer oftast från de sociala nätverken och på din fritid. Sällan utvecklas du så mycket som när utmaningen får dig att våga mer och ta ansvar. Ta en utmaning och hjälp till i arbetet Buas Framtid gör.

 

I föreningen arbetar vi långsiktigt och kan inte alltid påbörja och avsluta aktiviteter under samma verksamhetsår. Det är därför viktigt att du som går in i föreningen ser dig som en medarbetare under några år. Märker du, efter påbörjat arbete, att detta inte alls var något för dig, så finns alltid möjligheten att dra sig ur – och kanske som fortsatt stödjande medlem istället.

Vad innebär det att vara ledamot

Har du en idé eller är du engagerad för vissa frågor som kan få Bua att utvecklas? En ledamot väljer att under två års tid arbeta ideellt, utan krav på ersättning, för att förbättra det som redan finns. Som ledamot förväntas du att intresse i föreningens frågor. Läs mer under arbetsgrupper så får du en bättre bild av vad vi arbetar med.

 

Varje år väljs en eller två nya styrelseledamöter in till föreningen. Tre av rollerna är fasta, nämligen Ordförande, Kassör och Sekreterare. Därefter tillsätts ledamöter om 2 år.

Vad innebär det att vara suppleant

En suppleant ersätter ordinarie styrelseledamot om han eller hon inte kan närvara vid ett möte. Men en suppleant kan arbeta lika aktivt i arbetsgrupper som en ledamot, och kan också vara ansvarig för arbetsgrupper. Den stora skillnanden mellan en ledamot och en suppleant är det ekonomiska ansvaret för föreningen - ledamoten har större ansvar här.

Hur jobbar Buas Framtid i styrelsen?

Bryggebastun ingår i föreningens verksamhet. Bryggebastun ingår i föreningens verksamhet.

En styrelse blir inte bättre än dess medlemmar. Ett strukturerat arbete och  tydlig ledning ger ofta bra resultat, och det är så vi försöker arbeta. Du lägger ner den tid du anser rimlig, rapporterar av till styrelsemötet vad som gjorts och vad som återstår. Vissa gillar att arbeta mer självständigt än andra, vi väljer ofta att arbeta i grupp men där varje individ hjälps åt att driva arbetet framåt.

Vad innebär det att vara valberedning?

Valberedningen gör ett stort och betydelsefullt arbete i en förening. Utan en fungerande valberedning riskerar föreningen så småningom att självdö.

 

Valberedningen består av 3 personer, där en är sammankallande. Dessa tre hjälps sedan åt att under året som går rekrytera gamla och nya till styrelsen. Valberedningen väljs om 1 år på årsmötet (vanligtvis i februari).

Tipsa valberedningen

Skriv in namn och telefonnummer i formuläret och klicka på skicka.

Destination Bua är en av de stora aktiviteter som Buas Framtid är inblandade i.