Styrelse 2016

Styrelsen 2016 består av en ordförande, en kassör, fem ledamöter (varav en är sekreterare) samt fem ersättare (suppleanter).

Ordförande

Namn Torgny Olsson

E-post ordforande@buasframtid.se

Telefon 0736-631894 alt 661824

Mandatperiod 2016-2017

Torgny valdes till ordförande för ett år vid årsmötet 2016. Torgny har varit medlem i styrelsen sedan 2010 och är en stöttepelare i föreningen.

Kassör

Namn Birgitta Sagdahl Wildtberg

E-post birgitta.sagdahl@hotmail.com

Telefon 0768-223083

Mandatperiod 2016-2018

Sekreterare

Namn Jenny Ahnlund Berg

E-post jenny.ahnlund.berg@gmail.com

Telefon 0734-414295

Mandatperiod 2016-2018

Jenny är inflyttad till Bua sedan 2011 och bor nu här med man och barn. Hon tycker det är roligt att själv kunna påverka hur byn utvecklas och inspireras av sina styrelsekollegors engagemang. De frågor Jenny huvudsakligen jobbar med är ökad trafiksäkerhet i Bua.

Ledamot

Namn Magnus Flysjö

E-post magnus@flysjo.com

Telefon 0707-418694 alt 661744
Mandatperiod - 2016-2018


Magnus bor med familj vid Hovgården, Bua. Magnus ingår i projektgruppen som jobbar med förnyelse av Bua Centrum. Utöver detta hjälper Magnus oss med fiberoptikutbyggnad samt iordningsställande av promenadvägen Getaryggens mest våta områden.

Ledamot

Namn Britt Dahlén
E-post dahlenjb@gmail.com

Telefon 

Mandatperiod 2016-2017

Ledamot

Namn Jonas Svahn

E-post jonas@svahn.net

Telefon 0706-681232

Mandatperiod  2015-2017

Ledamot

Namn Sara Marie Lindblom

E-post saramarie.we@gmail.com

Telefon 0702-698567

Mandatperiod 2016-2017

Buabo sedan 2004. SaraMarie hjälper bland annat till med Makrillfestivalen. 

Suppleanter

En suppleant är en person som av årsmötet valts att ersätta ledamot i röstningsföfaranden vid eventuell frånvaro. 

Suppleant

Namn Kim Griffiths

E-post familjengriffiths@gmail.com

Telefon 0340-661356, 0727-311708

Mandatperiod  2016-2017


Kim bor med man och barn i centrala Bua. Brinner för barn och ungdomsfrågor och såklart utbyggnad av fiber i hamnområdet.

Suppleant

Namn Thom Olofsbacke

E-post thom.olofsbacke@xdin.com

Telefon 0733-534091

Mandatperiod 2016-2017


Återvändande Buabo med engagemang för positiv utveckling av bygden.

Suppleant - ansvarig för Bryggebastun

Namn Ulla Rönnelius Olsson

E-post -

Telefon  (bastumobilen 0706-62 69 87)

Mandatperiod 2016-2017 

Suppleant

Namn Peter Kaschner

E-post

Telefon 

Mandatperiod 2016-2017

Peter är boende i Sanddamm och är engagerad i utbyggnaden av bredbandsfiber i Sanddamm.

Suppleant

Namn Christian Haglund

E-post chrillehaglund@gmail.com

Telefon 0763-110307

Mandatperiod 2016-2017

 

Adjungerade

Som adjungerad saknar man beslutanderätt i styrelsearbetet och kallas bara till möten när styrelsen efterfrågar det.
En adjungerad till styrelsen är ofta en person som medverkar i ett projekt som föreningen på något sätt backar upp.  

Adjungerad - sammankallande aktionsgrupp

Namn Per-Erik Wikström

E-post per-erik.wikstrom@projectexecutionsweden.se

Telefon -

 

När Per-Erik gick i pension behövde han något att göra. Med stort engagemang blev det Bua hamn som fick uppmärksamhet. Allt eftersom har han sedan spridit sin låga och nu brinner det även en kraftig eld inom Pendelstation i Väröbacka-frågan. Utöver detta är Per-Erik sammankallande i rådet Samverkan i Bua. Sina dryga 70-år till trots är Per-Erik en av de mest produktiva i vår samling.

Adjungerad - ansvarig för buafiskelage.se

Namn Ingela Armbro

E-post ingbro52@glocalnet.net

Telefon 0340-66 14 76


Buabo sedan 2010. Egenföretagare och entreprenör ut i fingerspetsarna. Värnar om den potential Bua har.
Ingela ansvarar för sidan www.buafiskelage.se.
Sidan riktar sig till besökare och boabor med information om vad som händer i Bua.
Ingela drev även projektet Destination Bua för några år sedan.

Styrelsen för Buas Framtid 2012. Tack Malin Arnesson för fotograferingen!

Kontakta oss

Vårt jobb:

  • Bevakning av service
  • Öka boendemöjligheter
  • Bevaka översiktsplaner & detaljplan
  • Aktiviteter för ungdomar
  • Samverkan i Bua
  • Lokal utvecklingsplan
  • Arrangera Valborgsfirande och Makrillfestival

Läs mer om det vi gör under "Vårt jobb"