Styrelse 2017

Styrelsen 2017 består av en ordförande, en kassör, fem ledamöter (varav en är sekreterare) samt fem ersättare (suppleanter).

Ordförande

Namn Mattias Svensson

E-post ordforande@buasframtid.se

Telefon 0706-638278

Mandatperiod 2017-2018


Återvändande Buabo som efter 25 års frånvaro vill försöka bidra till en fortsatt positiv utveckling av Bua, ser mycket fram emot ett gott samarbete i föreningen. Försöker leva efter mottot; "gör det nu - annars blir det inte gjort".

Kassör

Namn Birgitta Andersson

E-post kassor@buasframtid.se

Telefon 0706-624594

Mandatperiod 2017-2019


Kom till Bua 1980, då jag även anställdes på Ringhals.
Har arbetat där under 36 år och är nu nybliven pensionär.
Har stort intresse av djur o natur (har 2 hundar), samt trädgård.
Tycker det är viktigt att arbeta för att Bua bevaras och utvecklas,
samt blir en attraktiv boendeplats även i framtiden

Sekreterare/Ledamot

Namn Britt Dahlén
E-post sekreterare@buasframtid.se

Telefon 

Mandatperiod 2017-2019

Ledamot

Namn Magnus Flysjö

E-post magnus@flysjo.com

Telefon 0707-418694 alt 661744
Mandatperiod - 2016-2018Magnus bor med familj vid Hovgården, Bua. Magnus är den person som hanterar fiberfrågor i föreningen. Magnus ansvarar även för föreningens del i Makrillfestivalen tillsammans med Sara Marie.

Ledamot

Namn Per-Olov Nilsson
E-post berlinpn@gmail.com

Telefon 0705-506010 alt 661940

Mandatperiod 2017-2019

Inflyttad Bua-bo som gärna ser att Bua fortsätter att utvecklas positivt. Vi kan inte göra allt men tillsammans kan vi göra mycket!

Ledamot

Namn Jonas Svahn

E-post jonas@svahn.net

Telefon 0706-681232

Mandatperiod  2016-2018

Ledamot

Namn Sara Marie Lindblom

E-post saramarie.we@gmail.com

Telefon 0702-698567

Mandatperiod 2017-2019


Buabo sedan 2004. SaraMarie hjälper bland annat till med Makrillfestivalen. 

Suppleanter

En suppleant är en person som av årsmötet valts att ersätta ledamot i röstningsföfaranden vid eventuell frånvaro. 

Suppleant

Namn Kim Griffiths

E-post familjengriffiths@gmail.com

Telefon 0340-661356, 0727-311708

Mandatperiod  2017-2018


Kim bor med man och barn i centrala Bua. Brinner för barn och ungdomsfrågor och såklart utbyggnad av fiber i hamnområdet.

Suppleant

Namn Thom Olofsbacke

E-post thom.olofsbacke@xdin.com

Telefon 0733-534091

Mandatperiod 2017-2018


Återvändande Buabo med engagemang för positiv utveckling av bygden.

Suppleant

Namn Torgny Olsson

E-post torgny.bua@gmail.com

Telefon 0736-631894 alt 661824

Mandatperiod 2017-2018


Torgny har varit medlem i styrelsen sedan 2010 och är en stöttepelare i föreningen. Torgny lämnade över staffettpinnen som ordförande i föreningen till Mattias Svensson under åresmötet 2017.

Suppleant - ansvarig för Bryggebastun

Namn Ulla Rönnelius Olsson

E-post -

Telefon  (bastumobilen 0706-62 69 87)

Mandatperiod 2017-2018

Suppleant

Namn Peter Kaschner

E-post p.kaschner@telia.com

Telefon 

Mandatperiod 2017-2018

Peter är boende i Sanddamm och är engagerad i utbyggnaden av bredbandsfiber i Sanddamm.

Adjungerade

Som adjungerad saknar man beslutanderätt i styrelsearbetet och kallas bara till möten när styrelsen efterfrågar det.
En adjungerad till styrelsen är ofta en person som medverkar i ett projekt som föreningen på något sätt backar upp.  

Adjungerad - sammankallande aktionsgrupp

Namn Per-Erik Wikström

E-post per-erik.wikstrom@projectexecutionsweden.se

Telefon -

 

När Per-Erik gick i pension behövde han något att göra. Med stort engagemang blev det Bua hamn som fick uppmärksamhet. Allt eftersom har han sedan spridit sin låga och nu brinner det även en kraftig eld inom Pendelstation i Väröbacka-frågan. Utöver detta är Per-Erik sammankallande i rådet Samverkan i Bua. Sina dryga 70-år till trots är Per-Erik en av de mest produktiva i vår samling.

Adjungerad - ansvarig för buafiskelage.se

Namn Ingela Armbro

E-post ingbro52@glocalnet.net

Telefon 0340-66 14 76


Buabo sedan 2010. Egenföretagare och entreprenör ut i fingerspetsarna. Värnar om den potential Bua har.
Ingela ansvarar för sidan www.buafiskelage.se.
Sidan riktar sig till besökare och boabor med information om vad som händer i Bua.
Ingela drev även projektet Destination Bua för några år sedan.

Styrelsen för Buas Framtid 2017. Tack Ante för fotograferingen!

Kontakta oss

Vårt jobb:

  • Bevakning av service
  • Öka boendemöjligheter
  • Bevaka översiktsplaner & detaljplan
  • Aktiviteter för ungdomar
  • Samverkan i Bua
  • Lokal utvecklingsplan
  • Arrangera Valborgsfirande och Makrillfestival

Läs mer om det vi gör under "Vårt jobb"