Styrelse

Årets styrelse 2020 valdes in vid årsmötet i februari och består av följande personer:

Ordförande Mattias Svensson
ordforande@buasframtid.se
Telefon 0720-693787

Kassör Birgitta Andersson
kassor@buasframtid.se
Telefon 0706-624594

Sekreterare Elisabeth Andersson
sekreterare@buasframtid.se

Ledamot Sara Marie Lindblom
saramarie.we@gmail.com
Telefon 0702-698567

Ledamot Kim Griffiths
kim.griff@icloud.com
Telefon 0723-180813

Ledamot P-O Nilsson
berlinpn@gmail.com

Ledamot Arne Andersson
Suppleant Karin Andersson
Suppleant Herman Andersson
Suppleant Jan-Olof Berg
Suppleant Ulla Rönnelius Olsson
Suppleant Mattias Karlsson

Adjungerade ledamöter till styrelsen:
Ingela Armbro
Per Erik Wikström